Tag Archives: muldvarpens hule..

Informationer om den funky fest

Hvor er det?

Gulereer ligger ved landsbyen Reerslev, ca. 4 km fra Hedehusene, stationen mellem Roskilde og Høje Tåstrup. Man kan tage bus nr. 116 imod Reerslev fra både Høje Tåstrup og Hedehusene station, bussen stopper lige overfor permahaven. Som regel skal man vente lidt længere på den i Hedehusene end Høje Tåstrup.

Man kan sagtens cykle, enten fra København ( 30 km) fra Høje Tåstrup (10 km) eller fra Hedehusene (4 km). Man kan også gå fra Hedehusene station, vejen hedder Reerslevvej og starter lige bag stationen.

Hvis man kommer på ben, med cykel eller i bil, så kører man fra Hedehusene imod Reerslev og kører gennem landsbyen og i udkanten overfor folkeskolen ligger haven, vejen hedder Tingstenen. Hvis man er i bil kan man parkere den på folkeskolens parkeringsplads.

Der er sandsynligvis kørelejlighed med en af de forskellige bil-ejere, det kan I jo lige forhøre Jer om hos mig eller André. 29805826 eller 23297192.

Hvis man kommer langvejs fra og gerne vil kan man jo sove derude fra Fredag til Mandag.

Til GPS-folk. Tingstenen, 2640 Hedehusene.

Hvornår er det?

I er inviteret til at komme op af eftermiddagen, 16-17 tiden Lørdag d. 25 Juni.

Men man er velkommen hele dagen – hjælpe til med  festopbygning, madlavning.

Vi håber nogen af Jer har lyst til at sove derude, vi har lånt naboens græsmark, som er ideel at slå telt op på. Man kan også sove indendørs i drivhusets slyngelstue-afdeling eller i Halmhuset, som vi dog forestiller os skal være børnehus til festen, men hvis du er for gammel og stiv til at ligge i et telt, så finder vi en seng til dig. Så vi har to dejlige dage at feste og hygge og lege og ha græs mellem tæerne.

Hvad skal man medbringe?

Noget at sove med og i. Det kan også være en hængekøje – vi har jo en lille skov.

Vigtigt: En tallerken og bestik – og gerne en kop. (hvis alle tager med slipper vi for skrald!)

Evt. en flaske drikkevand til div. kan være en god ide, vi trækker en haveslange fra naboen, men har ellers ikke rindende postevand derude, og selvom vi regner med at sørge for at der er nok, er det måske alligevel en god ide at medbringe en lille reserveflaske.

Evt. noget til grillen (bøf, fisk, veggeburger ect.) Vi laver en række grillsteder, det lokale folkekøkken laver hjemmedyrkede salater og altmuligt andet godt.

En flaske sprut/vin men kun hvis man har lyst, vi har et lille forråd. Vi tænker på at stille de medbragte flasker i baren, og så servere gratis cocktails og drinks.

Instrumenter. Vi har en scene og et band og nogle Djs,  der vil spille for os, men der er sikkert mange der bare gerne vil jamme omkring bålet. Underholdning…hvis du gerne vil lave et indslag, så er det jo megadeft, sig endelig til …ellers er I velkomne til at tage kroket, frisbees og kængutustyler, hulahopringe mm med.

Børnene! Ja tag dem med, vi har et halmhus lidt afsides, som vi håber kan fungere som børnestue mm.

En ting til vores tombola. Hvis alle tager en eller anden fin lille genstand med, laver vi en flot tombola-bod, sælger lodder til fem kr. og kan dermed finansiere lidt af festen på en sjov funky måde – og du får en sourvenir med hjem.

Der er ikke nogen rigtige toiletter derude, vi bygger verdens hyggeligste das, men bare så I ved det.

Andet?

Øhm – næ ikke andet end at det er en grønsags-mm-have, så man skal tænke sig om hvor man går og leger og så’n – men det gir nok sig selv. Ja og pga af børnene, så er det en dårlig ide med hunde, så lad dem blive hjemme. Og vær flinke overfor naboer og landsbybeboere, selv hvis de er underlige, vi skal jo leve med dem mange år endnu. Ellers må I bare ringe/maile og spørge, jeps.

Program for festen.

Ankomst i løbet af Lørdagen

Rundvisninger, Teltopslåning, Leg, Hjælp med folkekøkkenet..

Vi spiser ved 19.30 tiden

Bålet bliver tændt ved 21 tiden

Musikken starter ved 22 tiden

Dansen går

Morgenmad

Oprydning og chill

Tombola-trækning

Årtusindets fodboldkamp: Permaholdet mod Verdensholdet, en kam på liv og død..

Måske kan vi nå en Svømmetur, 20 min. gåtur fra haven.

På gensyn

Med Ret til Forbedringer….

Gulereer

 

Husk at vejret spiller en funky rolle, vi har ikke tagkapacitet til alle…så..

 

Information about the funky Party

Where is it?

Gulereer is located at the village Reerslev, ca. 4 km from Hedehusene, a station between Roskilde and Høje Taastrup. about 20 min. from Copenhagen Central Station. You can take bus No. 116 to Reerslev from both Høje Tåstrup and Hedehusene station, the bus stops just opposite permahaven. Usually you must wait a little longer for the bus at Hedehusene than at Høje Taastrup, but check the time-schedule yourself. The last bus Saturday night?

 

One can easily bike, either from Copenhagen (30 km) from Høje Tåstrup (10 km) or from Hedehusene (4 km). You can also just walk from Hedehusene station, the road is called Reerslevvej and runs just behind the station.

 

Whether you come on feet, by bus, bike or car –  you drive from Hedehusene against Reerslev and continue through the village and on the outskirts opposite the primary school you’ll find the garden. The street is called Tingstenen. If you are coming by car you can park it in the school parking lot.

To the GPS-folks the zip is 2640 Hedehusene.

 

There will probably be a lift with one of the various car owners, just ask me or André. 29805826/23297192

If you come from afar and would like to stay longer, it is possible to sleep there from Friday to Monday

When is it?

You are invited to come on the afternoon of Saturday June 25th. We hope some of you want to sleep over, we have borrowed the neighbor’s pasture, which is ideal to camp on. There will also be a few improvised beds in the greenhouse’s  lounge-section or in the strawbale house, however, we envision that the strawbale house will be used as a children’s house during the party. But if you’re too old and stiff to be in a tent, let us find a bed for you so that we have two wonderful days to party and be funky and play and have grass between our toes.

 

What to bring?

 

Something to sleep with and in. It could be a hammock – we do have a small forest.

 

Important: A plate and cutlery – and perhaps a cup. (If everyone brings  we wont produce much waste!)

 

A bottle of drinking water is a good idea, we have no running water out there, and although we plan to make sure that there is enough, it is nevertheless a good idea to bring a small reserve bottle.

 

Perhaps something for the grill (steak, fish, veggieburger ect). We are making a large grill  and the local folk-kitchen will be making home-grown salads and all kinds of other goodies.

 

A bottle of booze – only if you like, we do have a little collection. We’re thinking of putting all the bottles in the bar, and then serve free cocktails and drinks.

 

Instruments! We do have a scene and band and Djs that will play for us, but there are probably many who just want to jam around the fire.

 

Entertainment … if you want to make a contribution, then that would obviously be supercool … otherwise, you are welcome to bring croquet, frisbees, kites, hula-hoops whatyoucanthinkof …

 

Kids! Yes bring them, we have a strawbale house, which we hope can serve as a kindergarden bed and breakfeast, perhaps even with somebody there to look after the young ones.

 

A funky little thing for our raffle. If everyone bring some nice little object, we create a beautiful raffle-stall, sell tickets for five kr and finance some of the festivities in a fun creative way – and you’ll get a sourvenir to bring home.

 

There are no toilets there, we’ll build the world’s coziest forest-toilet, but just so you know it.

 

Other?

Um – hhmm almost nothing… it is a vegetable garden, etc., so you must think about where you walk and play and be carefull – but that will probably be obvious. Oh yes and because of the kids, it’s a bad idea with dogs, let them stay at home. And be nice towards neighbors and village residents, even if they’re weird, we gotta live with them for many more years. Otherwise, just call / email and ask.

 

 

Program for the party.

 

Arrival Saturday

 

Guided Tours, pitching tents, playing, fun, Helping in the folk kitchen ..

 

We eat at around 19.30

 

The fire is lighted…  21

 

The music starts at 22

 

Dancing and boogiewoogie

 

Breakfast

 

Raffle-drawing

 

Cleanup and chill

 

Goodbyes

 

 

With Right of Improvements ….

 

 

 

 

 

Foreløbige infos om Festen..

Hvor er det?

Gulereer ligger ved landsbyen Reerslev, ca. 4 km fra Hedehusene, stationen mellem Roskilde og Høje Tåstrup. Man kan tage bus nr. 116 imod Reerslev fra både Høje Tåstrup og Hedehusene station, bussen stopper lige overfor permahaven. Som regel skal man vente lidt længere på den i Hedehusene end Høje Tåstrup, men check selv tiderne. Den sidste bus Lørdag aften kører?

 

Man kan sagtens cykle, enten fra København ( 30 km) fra Høje Tåstrup (10 km) eller fra Hedehusene (4 km). Man kan også gå fra Hedehusene station, vejen hedder Reerslevvej og starter lige bag stationen.

 

Hvis man kommer på ben, cykel eller i bil, så kører man fra Hedehusene imod Reerslev og kører gennem landsbyen og i udkanten overfor folkeskolen ligger haven, vejen hedder Tingstenen. Hvis man er i bil kan man parkere den på folkeskolens parkeringsplads.

 

Der er sandsynligvis kørelejlighed med en af de forskellige bil-ejere, det kan I jo lige forhøre Jer om hos mig eller en af de andre.

Hvis man kommer langvejs fra og gerne vil kan man jo sove derude fra Fredag til Mandag

 

Hvornår er det?

I er inviteret til at komme op af eftermiddagen, 16-17 tiden Lørdag d. 25 Juni. Vi håber nogen af Jer har lyst til at sove derude, vi har lånt naboens græsmark, som er ideel at slå telt op på. Man kan også sove indendørs i drivhusets slyngelstue-afdeling eller i Halmhuset, som vi dog forestiller os skal være børnehus til festen, men hvis du er for gammel og stiv til at ligge i et telt, så finder vi en seng til dig. Så vi har to dejlige dage at feste og hygge og lege og ha græs mellem tæerne.

 

Hvad skal man medbringe?

Noget at sove med og i. Det kan også være en hængekøje – vi har jo en lille skov.

Drikkevand til div. Hygiejne-formål er en god ide, vi har ikke rindende vand derude, og selvom vi regner med at sørge for at der er nok, er det er alligevel en god ide at medbringe en lille reserveflaske.

En tallerken og bestik – og gerne en kop. (hvis alle tager med slipper vi for skrald!)

Noget til grillen (bøf, fisk, veggeburger ect.) Vi laver en stor grill og det lokale folkekøkken laver hjemmedyrkede salater og altmuligt andet godt.

En flaske sprut, hvis man har lyst. Vi tænker på at stille de medbragte flasker i baren, og så servere gratis cocktails og drinks. Lidt penge til fadøls- og vinbaren, hvor man kan få øl, vand og vin.

Instrumenter! Vi har en scene og band der vil spille for os, men der er sikkert mange der bare gerne vil jamme omkring bålet. Underholdning…hvis du gerne vil lave et indslag, så er det jo megadeft, sig endelig til …ellers er I velkome til at tage kroket, frisbees og kængutustyler mm med.

Børnene! Ja tag dem med, vi har et halmhus, som vi håber kan fungere som vuggestue mm. Altså at man kan få sine børn passet og plejet og våget over fra deres sengetid til næste morgen.

En ting til vores tombola. Hvis alle tager en eller anden fin lille genstand med, laver vi en flot tombola-bod, sælger lodder til fem kr. og kan dermed finansiere lidt af festen på en sjov kreativ måde.

Der er ikke nogen rigtige toiletter derude, vi bygger verdens hyggeligste das, men bare så I ved det.

 

Andet?

Øhm – næ ikke andet end at det er en grønsags mm have, så man skal tænke sig om hvor man går og leger og så’n – men det gir nok sig selv. Ja og pga af børnene, så er det en dårlig ide med hunde, så lad dem blive hjemme. Og vær flinke overfor naboer og landsbybeboere, selv hvis de er underlige, vi skal jo leve med dem mange år endnu. Ellers må I bare ringe/maile og spørge, jeps.

 

 

Program for festen

 

Ankomst ved 17tiden

 

Rundvisninger, Teltopslåning, Leg, Hjælp med folkekøkkenet..

 

Vi spiser ved 19.30 tiden

 

Bålet bliver tændt ved 21 tiden

 

Musikken starter ved 22 tiden

 

Dansen går

 

Morgenmad

 

Oprydning og chill

 

På gensyn

 

 

Med Ret til Forbedringer….

 

Gulereer