Hvad er permakultur?

PermakulturPERMAKULTUR som forudsætning for GuleReer

Projektet GuleReer var og er bygget på arbejdsformer der er udviklet af en økologisk strategi der kaldes Permakultur. Metoderne er startet i Australien i forlængelse af den nedbrydning af naturresourcerne der er pågået der gennem de sidste mange århundreder.

Metoderne er udviklet for at skabe metoder til at gendanne det økologiske naturresourcegrundlag: dvs den frugtbare muldjord, det ferske vand og den rene luft samt energien der er skabt i olie, gas og kul. Disse elementer – elementer der skabes af plantesystemerne – er grundlaget nfor alt liv på jorden, og uden disse vil det forsvinde.

Når vi derfor vil genopbygge i stedet for at nedbryde er vi nødt til dels at undersøge
plantesystemernes funktioner og dernæst, at skabe betingelser for, at disse kan udbygges og sikres.

I GuleReer har vi gjort det ved at plante brede bælter af træer og buske, ved at have en
grøntsagsproduktion gennem et økologisk sædskifte kombineret med en muldopbygning ved at have indarbejdet et 4-årigt lucerne udlæg. Samtidig opsamler vi regnvand i søer og damme.

Energi opbygger vi gennem planterne, mest træerne i hegnene som opsamler kulstof og
frigiver ilt gennem optaget af CO2. Dette også som kompensation for det brændstof vi bruger for at komme derud og vi bruger derude under dyrkningen.

– skrevet af Tony Andersen
 
Læs mere om permakultur:

Introduktion til Permakultur og dens principper
Permakulturhaven.dk, om Permakultur
Permakultur Danmark
Wikipedia (eng)
Lev Bæredygtigt