Tag Archives: karper

Støtte Til Dyr

Der har været en stor interesse blandt medlemmerne af Permahaven Gulereer i, at der kom nogle dyr til projektet, og det er der også kommet.
Tre grupper blev nedsat til at arbejde med henholdsvis, bier, karper og høns. Der blev også ansøgt nogle penge til projekterne.
Det gik derudaf med at planlægningen, men det endelige skub henimod realisering af projekterne kom med 15.300 kr. bevilliget af FORSKNINGSFONDEN af 1971.
Karperne er ikke blevet leveret endnu, men både bierne og hønsene trives vældig godt i haven, og vi er meget glade for dem.